What is the Wheelchair Pride Blog?

What is the Wheelchair Pride Blog?
Norintys skaityti tekstą lietuvių kalba - slinkite žemyn
It is about being proud of who we are, no matter who we are.
  
When we are healthy, we do not think about disability. Disability seems a problem of old age. Then one day a disaster or misfortune strikes and we become disabled, either due to an illness or accident. Life turns upside down and it turns 360 °. What was once so easy is suddenly a big challenge. The wheelchair replaces the legs and becomes an integral part of everyday life. 
But a wheelchair does not have to be just a form of transport to get from point A to point B. It can be an individual expression. Even with a disability, we want to look our best, even exceptional. Our appearance is an expression of our individuality. We each have our own style. 
So why not give the wheelchair a little style? When shopping for a wheelchair, we choose the design and color of the frame we want, we can even select cool looking wheels. However, this factory wheelchair can still be stylized the way we want it to fit our personality, the mood of the day or just to set us apart from the rest.

A wheelchair should not be just a boring medical product. It should look stylish and modern. Why not change it up a bit with a colored push rim covers or illuminated wheels or wheel spokes that match or contrast with the wheelchair frame? There are many options to personalize the wheelchair. Don't be shy to express your feelings. Because the wheelchair is a part of this new life we should be proud of it and ourselves.
Live your best, go wherever you want, stay positive, be proud of yourself and your wheelchair. This is the sense of the Wheelchair Pride Blog and the RehaDesign Wheelchair Community. Please join us in any way you can.
                                                     
Kas yra „Wheelchair Pride“ tinklaraštis?
Svarbu didžiuotis tuo, kas esame, nesvarbu, kas esame.

Kai esame sveiki, negalvojame apie negalią. Negalia atrodo senatvės problema. Ir kai vieną dieną įvyksta nelaimė ir mes tampame neįgalūs dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis ir pasisukia 360 ° kampu. Kas kadaise buvo taip lengva, staiga yra didelis iššūkis. Neįgaliojo vežimėlis pakeičia kojas ir tampa neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. 
Tačiau neįgaliojo vežimėlis neturi būti tik transporto priemonė, norint nuvykti iš taško A į tašką B. Tai gali būti individuali išraiška. Net ir turėdami negalią, norime atrodyti geriausiai ar net išskirtiniai. Mūsų išvaizda yra mūsų individualumo išraiška. Mes kiekvienas turime savo stilių. 
Taigi kodėl neįgalinus neįgaliojo vežimėlio? Pirkdami neįgaliojo vežimėlį, mes pasirenkame norimą rėmo dizainą ir spalvą, galime pasirinkti net šauniai atrodančius ratus. Tačiau šis gamyklinis vežimėlis vis tiek gali būti stilizuotas taip, kaip mes norime, kad jis atitiktų mūsų asmenybę, dienos nuotaiką ar tiesiog skirtų mus nuo kitų.
Neįgaliojo vežimėlis neturėtų būti tik nuobodus medicininis produktas. Jis turėtų atrodyti stilingai ir moderniai. Kodėl gi jo šiek tiek nepakeitus spalvotais ratlankių gaubtais arba šviečiančiais ratais ar ratų stipinais, kurie sutampa su vežimėlio rėmu ar yra priešingi? Yra daugybė galimybių pritaikyti neįgaliojo vežimėlį. Nebijokite išreikšti savo jausmų. Kadangi neįgaliojo vežimėlis yra šio naujo gyvenimo dalis, mes turėtume didžiuotis tuo ir savimi.
                             
Gyvenkite geriausiai, važiuokite kur norite, išlikite pozityvūs, didžiuokitės savimi ir savo vežimėliu. Tokia yra „Wheelchair pride“ tinklaraščio ir „RehaDesign Wheelchair Community“ prasmė. Prisijunkite prie mūsų visais įmanomais būdais.
                                                               

Comments