Christmas gift ideas for a wheelchair user 2021

 Norintys skaityti tekstą lietuvių kalba - slinkite žemyn

How fast the days, weeks and months run. We just enjoyed summer but soon Christmas will come again. Therefore, it is time to think about Christmas presents. And the big question as every year - what to give to a wheelchair user? Here is a list of practical gift ideas that will make many wheelchair user happy:

 1. Wheelchair gloves. Good quality gloves are a practical gift for any wheelchair user. My favorite gloves are „Gator“ gloves which are good for quadriplegics like me. Below is a video of me demonstrating my Gator Gloves. But you will also find a wider selection of wheelchair gloves for paraplegics and other wheelchair users here. 

 2. Leg/arm trainer.an inexpensive gift, but really useful for maintaining arm / leg strength. Physical activity is important to everyone and particularly wheelchair users. The trainer that I own has two modes : Passive when the pedals are rotated by the motor; Active when a person turns the pedals without assistance. I am very happy I bought it

 3. Push rim covers + Seksi Spokes from "Rehadesign"  will make the wheelchair perform and look better. If you want a practical and beautiful gift then is for you. Why is it practical? It improves grip on the push rims, so it is easier to push. Push rim covers are more comfortable to push, because they don't get as cold in the winter and hot in the summer. They will protect walls and doors from getting scratched up. But they look amazing too, particularly when combined with Seksi Spokes as can be seen in the video below.

 4. Smart door lock. A smart, practical and innovative solution for the home. People with limited finger functions will appreciate them because you do not need a key to unlock the door. It is possible to give access to others remotely via smartphone or the Internet. Such a lock would make life easier for people with limited finger functions.

 5. Drone. For a wheelchair user who does not get out much, a drone can be their „eyes“ to see around the neighborhood. There are even drones which can be operated using one hand only.

 6. Robot Window Cleaner. Housework is no ones favorite activity. Some activities can be challenging, especially for people with disabilities. Therefore, such a gift will not only be practical, but also simplify household chores. 

 7. Cup holder. Very convenient for wheelchair users because a drink is always nearby. There are even cupholders which can also hold mobile phones.

 8. Wheelchair Grabbers/Reachers. Perhaps not suitable for most tetraplegics, but for other wheelchair users they are very useful. Such grabbers for example can be used around the house to reach items up on shelves or pick up things that are dropped on the floor.

 9. Funny T shirt. T - shirts will always be welcome if the receiver has a sense of humor. My favorite include: “keep staring I might do a trick” or “just in it for the parking”. But there are endless jokes that can be printed on a T-shirt. 

 10. Apple Watch.  In addition to all of the cool things and apple watch can do, such as allow the wearer to answer phone calls and receive messages, this has a ‘wheelchair mode’ to monitor fitness activities. People with disabilities can measure physical activities and set fitness goals. This is a good gift for an active wheelchair user. However, it can be a great gift for less active wheelchair users that will encourage more exercise, and tracking basic vital statistics.

I hope this list will help you decide what to gift to a wheelchair user. And if you haven't found anything right here, I invite you to read other previous blog posts on my gift ideas for a wheelchair user for 2020 and 2019.    Kaip greitai bėga dienos, savaitės ir mėnesiai. Visai neseniai mėgavomės vasara, bet netrukus vėl ateis Kalėdos. Todėl būtų pats laikas pagalvoti apie kalėdines dovanas. Ir didysis klausimas kaip ir kiekvienais metais – ką padovanoti neįgaliojo vežimėliui naudotojui? Pateikiu praktiškų dovanų idėjų sąrašą, kurios pradžiugins daugelį neįgaliojo vežimėlio naudotojų:

 1. Neįgaliojo vežimėlio pirštinės. Kokybiškos pirštinės yra praktiška dovana kiekvienam neįgaliojo vežimėlio naudotojui. Mano mėgstamiausios pirštinės yra „Gator“ pirštinės, kurios tinka žmonėms su tetraplegija, tokiems kaip aš. Žemiau yra vaizdo įrašas, kuriame demonstruoju savo „Gator“ pirštines. Tačiau čia rasite ir platesnį neįgaliojo vežimėlio pirštinių pasirinkimą.  
 2.  Kojų/rankų treniruoklis. Tai brangi dovana, bet tikrai naudinga norint palaikyti ir treniruoti rankų / kojų funkcijas. Fizinis aktyvumas yra svarbus visiems, o ypač neįgaliojo vežimėlyje sėdintiems. Treniruoklis, kurė aš turiu turi du režimus: pasyvus, kai pedalus suka variklis; aktyvus, kai žmogus suka pedalus be pagalbos. Vis dar nesigailiu, kad jį nusipirkau
 3. Stūmimo lankų gumos + Rehadesign Seksi Spokes stipinų papuošimai. Jei norite praktiškos ir gražios dovanos, tai kaip tik jums. Kodėl tai praktiška? Tai pagerina sukibimą su ratlankiais, todėl lengviau stumti vežimėlį. Su stūmimo lankų gumomis žiemą nebūna taip šalta, o vasarą karšta. Jie apsaugos sienas ir duris nuo subraižymo. Tačiau jie taip pat atrodo nuostabiai, ypač kartu su Seksi Spokes stipinų papuošimais, kaip matyti toliau pateiktame vaizdo įraše.  
 4. Išmanioji durų spyna. Protingas, praktiškas ir novatoriškas sprendimas namams. Žmonės su ribotomis pirštų funkcijomis šią dovaną įvertins, nes nereikia rakto norint atrakinti duris. Suteikti prieigą kitiems atrakinti duris galima nuotoliniu būdu per išmanųjį telefoną ar internetą.
 5. Dronas. Keliaujant susiduriate su daug aplinkos kliūčių, yra daug kalnų, apžvalgos bokštų, į kuriuos negalite patekti? Dronas gali būti „akys“, norint pamatyti apylinkes. Yra net dronų, kuriuos galima valdyti viena ranka.
 6. Langų valymo robotas. Namų ruoša niekam nėra mėgstamiausia veikla. Kai kurios veiklos gali būti sudėtingos, ypač žmonėms su negalia. Todėl tokia dovana bus ne tik praktiška, bet ir supaprastins buities darbus. 
 7. Puodelių laikiklis. Labai patogus neįgaliojo vežimėlio naudotojams, nes gėrimas visada yra šalia. Nereikia laikyti karšto puodelio rankoje, galima atsigėrus važiuoti toliau, o ne išgerti visą gėrimą iš karto. Yra net puodelių laikikliai, kuriuose galima laikyti ir mobiliuosius telefonus.
 8. Griebimo priemonė. Galbūt daugumai tetraplegikų būtų sunku ja naudotis, bet kitiems neįgaliojo vežimėlio naudotojams ji labai naudinga. Pavyzdžiui, tokius griebtuvus galima naudoti namuose, kad pasiekti lentynose esančius daiktus arba paimtų daiktus, nukritusius ant grindų. 
 9. Juokingi marškinėliai. Marškinėliai visada bus gera dovana, jei žmogus, kuriam dovanosite juos, turi gerą humoro jausmą. Yra yra begalė juokingų posakių ar paveikslėlių, kuriuos galima atspausdinti ant marškinėlių. 
 10. Apple laikrodis. Šis laikrodis turi neįgaliojo vežimėlio naudotojui skirtą režimą. Tai gera dovana aktyvaus gyvenimo būdo neįgaliojo vežimėlio naudotojui. Tačiau tai gali būti puiki dovana mažiau aktyviems neįgaliojo vežimėlio naudotojams, kuri paskatins daugiau mankštintis ir stebėti pagrindines gyvybines statistikas.
Tikiuosi, kad šis sąrašas padės apsispręsti, ką padovanoti neįgaliojo vežimėlio naudotojui. O jei čia nieko neradote, kviečiu perskaityti kitus ankstesnius tinklaraščio įrašus "Kalėdinių dovanų idėjos neįgaliojo vežimėlio naudotojui" 2020 ir 2019
Comments